Název:Martinický palác, a.s.
Sídlo:Praha 1, Hradčanské nám. 67/8, PSČ 118 00
IČ:27366073
DIČ:CZ27366073
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10100
Ostatní skutečnosti:

Pozvánky na valnou hromadu
Účetní závěrky
Ostatní dokumenty